Polityka prywatności serwisu NailsArt.pl

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument stanowiący załącznik do regulaminu Sklepu internetowego działającego pod domeną http://nailsart.pl określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów oraz zasady stosowania plików „Cookies”.

2. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Sprzedawca tj. Eugeniusz Urbaniak wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Med Beauty Zaopatrzenie gabinetów kosmetycznych – szkolenia – kosmetyka Eugeniusz Urbaniak w Sosnowcu (41-200) przy ulicy Kościelnej 18, NIP: 8321331733, REGON: 365064023; adres e-mail: kontakt@nailsart.pl.

3. Sprzedawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klientów przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).

4. Klient korzystając z usług dostępnych w Sklepie internetowym wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę w zakresie przewidzianym w niniejszym dokumencie dla potrzeb świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Zbiory danych osobowych Klientów zgłoszone są do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

6. Sprzedawca stosuje środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną a także zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

7. Dostęp do danych osobowych Klienta posiada Sprzedawca na zasadach określonych w Regulaminie oraz w niniejszym dokumencie a także podmioty za pomocą, których Klient dokonuje płatności, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoim regulaminami oraz podmioty dokonujące dostawę Towaru do Klienta.

2. Zakres i cel zbierania danych osobowych

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe klientów w celu realizacji usług dostępnych w Sklepie internetowym oraz w celach księgowych tj. :

a) złożenia zamówienia w Sklepie internetowym,

b) zawarcia umowy sprzedaży,

c) wystawienia faktury VAT,

d) prowadzenia Konta klienta,

e) realizacji usługi „Newsletter”.

2. Sprzedawca zbiera oraz przetwarza następujące dane użytkowników:

a) imię i nazwisko,

b) adres zamieszkania,

c) adres do doręczeń,

d) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

e) adres poczty elektronicznej (e-mail),

f) numer telefonu.

3. Sprzedawca oświadcza, iż podanie powyższych danych przez Klienta jest dobrowolne ale

niezbędne do pełnej realizacji usług przez Sprzedawcę.

3. Informacja o plikach cookies.

 1. Sklep internetowy korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Konsumenta i przeznaczone są do korzystania dla Sklepu Internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym klienta lub konsumenta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Sprzedawca.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klient i Konsument korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  2. utrzymanie sesji Klienta lub Konsumenta (po zalogowaniu), dzięki której Klient lub Konsument nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  3. określania profilu Klienta lub Konsumenta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 5. W ramach Sklepu internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Konsumenta i Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia sklepu internetowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i Konsumenta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta i Konsumenta. Klienci i Konsumenci Sklepu internetowego mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie internetowym.

 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta i Konsumenta Sklepu internetowego i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Klientów i Konsumentów podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

  1. czas nadejścia zapytania,

  2. czas wysłania odpowiedzi,

  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez klienta lub konsumenta (referer link) – w przypadku gdy przejście do Sklepu internetowego nastąpiło przez odnośnik,

  6. informacje o przeglądarce użytkownika,

  7. Informacje o adresie IP.

 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Prawa i obowiązki

1. Sprzedawca ma prawo do przekazania wybranych informacji dotyczących Klientów organom

władzy bądź osobą trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji na podstawie

obowiązujących przepisów prawa polskiego.

2. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz

uzupełniania a także prawo do żądania ich usunięcia bądź zaprzestania przetwarzania. W celu

realizacji swoich praw Klient może w każdym czasie przesłać stosowaną wiadomość na adres

siedziby Sprzedawcy lub adres poczty elektronicznej kontakt@nailsart.pl.

3. Żądanie usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania może skutkować

brakiem możliwości realizacji usług przez Sprzedawcę.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli Klient lub Konsument nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  1. Internet Explorer

  2. Chrome

  3. Safari

  4. Firefox

  5. Opera

  6. Android

  7. Safari (iOS)

  8. Windows Phone

  9. Blackberry