Regulamin

Formularz zgłoszenia reklamacji

Formularz reklamacyjny

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Wzór odstąpienia od umowy

Formularz reklamacyjny stanowi załącznik 2 do regulaminu. 

Wszystkie dokumenty zgromadzone na tej stronie są sporządzone przez Legalny-eBiznes Doradztwo Prawne Sławomir Kaczmarek, który zapewnia im nadzór prawny.